Meer oor Das Landhaus Gaste Plaas

Das Landhaus is 'n gaste plaas besit deur Duitse eienaars en is reeds vir meer as 20 jaar 20 aktief in die noordelike voorstede van Gauteng.. Das Landhaus het heelwat uitgebrei en bied nou ook konferensiefasiliteite. Daar is ook verdere planne om meer uit te brei oor die volgende paar jaar.

Share this post: Share this post met die wêreld.
  • TimesURL
  • Gatorpeeps
  • Muti
  • Twitter
  • Posterous
  • Facebook
  • laaik.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *